Social

Facebook Posts

Well done Denbigh: Dementia Friendly Community / Dinbych: Cymuned Dementia GyfeillgarWe are pleased to announce that Ysgol Y Parc Infant School are the first organisation in Denbigh to become affiliated with Dementia Friendly Denbigh and have today been awarded their certificate by the Chair, Dilwyn Jones to confirm that they are ‘Working to become Dementia Friendly’. The school has made several pledges to achieve this status which include the staff and Year 2 pupils becoming Dementia Friends, intergenerational work within the community and providing a quiet area within the school. Well done Ysgol Y Parc
Yr ydym yn falch o gyhoeddi mai Ysgol Y Parc yw'r sefydliad cyntaf yn Ninbych i ymgysylltu a Dementia Gyfeillgar Dinbych a heddiw cyflwynwyd eu tystysgrif iddynt gan Dilwyn Jones, y cadeirydd, i gadarnhau eu bod yn "gweithio tuag at fod yn Dementia Gyfeillgar". Y mae'r ysgol wedi gwneud sawl ymrwymiad er mwyn cael y statws yma gan gynnwys y staff a disgyblion blwyddyn 2 yn dod yn Ffrindiau Dementia, gwaith trawsgenhedlaeth o fewn y gymuned a darparu ardal tawel o fewn yr ysgol. Da iawn Ysgol Y Parc.
... See MoreSee Less

4 days ago  ·  

View on Facebook

'My dad forgets names.

He simply said, 'My grandson', as Noah walked into the kitchen.

A cuddle can make the darkest days brighter.'

❤️
... See MoreSee Less

4 days ago  ·  

View on Facebook
%d bloggers like this: